Garantie

Garantie

Redwire Fashion staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Redwire Fashion doet er alles aan om een kwalitatief goed product te leveren. Mocht het product toch gebreken bevatten, of niet voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties kunt het retour zenden naar ons.

Na ontvangst van het product heeft u 14 dagen de tijd om het product eventueel retour te zenden. Mocht u het product toch houden, en binnen 30 dagen na de eerste gebruikname van het product alsnog gebreken bevatten kunt u het artikel alsnog retour zenden. Vermeld hierbij wat het gebreken is.

Voor de garantie gelden dezelfde voorwaarden als voor het retourneren van artikelen. Deze kunt u hier vinden. Onder de garantie verstaat Redwire Fashion gebreken aan het geleverde artikel die niet door uw schuld ontstaan zijn.

Mocht u vragen hebben over onze garantievoorwaarden aarzel niet om contact met ons op te nemen. Zie ook voor meer info onze algemene voorwaarden.